Info om vårt arbete

Den viktigaste uppgiften för Finska Andelslaget för ersättning av läkemedelsskador är att teckna en läkemedelsskadeförsäkring för sina medlemmar. Andelslagets medlemmar utgörs huvudsakligen av läkemedelsföretag, men medlemmarna inkluderar också andra tillverkare av mediciner så som representanter för apotek och sjukvårdsdistrikt. Medlemmarna ansvarar för andelslagets utgifter i proportion till deras brutto-omsättning.

Andelslagets största utgift utgörs av försäkringspremien för läkemedelsskadeförsäkringen. Alltsedan 1.1.2101 har andelslaget tecknat läkemedelsskadeförsäkringen från Finlands Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolag, som också handlägger skadeanmälningarna å andelslagets  vägnar.

Försäkringen som andelslaget tecknat för sina medlemmar trädde i kraft år 1984. Försäkringen har sålunda funnits till under ett kvarts sekel.

Nuäget

Under de senaste åren har försäkringspremien legat på en nivå av ungefär 4,8 miljoner euro.