Finska andelslaget för ersättning av läkemedelsskador

Porkkalankatu 1, FI-00180 HELSINKI FINLAND

Postadress:
P.O. 206
00181 Helsinki

Kontaktuppgifter

Frågor om ansökan och medlemsavgifter:

VD Jaakko Laurila

Tel. (09) 6150 4926

jaakko.laurila@laaketeollisuus.fi