Hur kan man säga upp medlemskapet i andelslaget?

18.6.2015

Utträde ur andelslaget bör anmälas skriftligen. Utträdet träder i kraft då anmälan därom kommit andelslagets styrelse till kännedom, förutsatt att medlemskapet pågått i minst 3 år. Medlemsandelarna returneras på skriftlig begäran, utan ränta. Ifall utträde sker under pågående försäkringsperiod returneras inte avgifterna.