Hur anmäls fusioner mellan medlemföretag och/eller namnändringar till andelslaget?

2.10.2011

Företagsfusioner ska anmälas till andelslaget i en officiell fusionsanmälan. Därefter sammanslås medlemmarnas andelar. Om ingen anmälan görs sänds separata räkningar för båda parternas andelar.

Också om ett medlemsföretag byter namn ska en officiell anmälan lämnas in till andelslaget.