Ett internationellt läkemedelsbolags finländska dotterbolag är i Finland medlem i andelslaget. Moderbolaget utför kliniska läkemedelsprövningar i Finland. Ska även moderbolaget ansluta sig som medlem i andelslaget?

3.10.2011

Nej, i regel innebär det i Finland verksamma dotterbolagets medlemskap att hela koncernen har försäkringsskydd. Kontrollera saken genom att fråga andelslaget.