Lönar det sig för oss att teckna en läkemedelsskadeförsäkring i Finland d vrt företag har en internationell produktansvarsförsäkring?

5.10.2011

Det lönar sig för ert företag att ansluta sig till andelslaget för ersättning av läkemedelsskador eftersom det skydd det finländska läkemedelsskadeförsäkringssystemet erbjuder den som har lidit skada är mycket mer omfattande än det skydd produktansvaret ger. Produktansvarsförsäkringen ersätter bara skador som förorsakas av fel i produkten eller bruksanvisningen. En läkemedelsskada är en personskada och läkemedelsskadeförsäkringen ersätter skador som förorsakas av oväntade biverkningar av läkemedel. En läkemedelsskada förutsätter inte att det är något fel på produkten eller bruksanvisningen.