Kuinka vakuutusmaksu lasketaan ja milloin maksut erääntyvät?

17.6.2015

Kuinka paljon?

Vakuutusmaksujen suuruus perustuu jäsenyrityksen liikevaihtoon, Suomen Keskinäisen Lääkevakuutusyhtiön ja osuuskunnan kesken sovittuun vakuutusmaksuun ja osuuskunnan toimintamaksuun.

Vakuutetun yrityksen vuotuinen maksu määräytyy sen tukkuhintaisen bruttoliikevaihdon perusteella. Maksu on minimissään 4000 €/vuosi. Osuuskunnan jäsenyyttä hakiessaan yritys allekirjoittaa lääkevahinkositoumuksen, jolla yritys sitoutuu toimittamaan osuuskunnalle tiedon vuosittaisesta liikevaihdostaan.

Jäseneksi liityttäessään kukin jäsen ottaa osuuskunnassa vähintään yhden osuuden. Maksu on 20 euroa osuudelta. Jokaista 200.000 euron liikevaihto-osaa kohden jäsenen pitää ottaa vastaava määrä lisäosuuksia. Osuuksien määrä tarkistetaan vuosittain.

 

Uuden jäsenen maksut?

Osuuskuntaan liittyviltä peritään ensimmäisen vakuutuskauden maksu arvioitujen liikevaihtolukujen mukaisina ennakkomaksuina.